Hannah Hayat

JOUW LOGOPEDISTE IN SINT-GENESIUS-RODE TEN ZUIDEN VAN BRUSSEL

Hannah Hayat

Logopediste bij Æquilibrium

Toen ik mijn master in de logopedie behaalde na drie jaar psychologie aan de Université Libre de Bruxelles, kreeg ik de kans om een paar jaar als logopedist aan de slag te gaan in een multidisciplinair team. In die kinderpsychiatrie kon ik me specialiseren in pediatrie (mondproblemen, vertraagde spraakontwikkeling enz.) en autisme. Daarnaast heb ik altijd zelfstandig in een vrije praktijk gewerkt. Daardoor kon ik mijn consultaties openstellen voor andere aandoeningen waar ik mezelf dan over bijschoolde. Hoewel ik dus verschillende specialisaties had, heb ik mijn kennis en mijn klinische expertise toegespitst op de allerkleinsten (ontwikkelingsstoornissen, taalstimulering, ouderbegeleiding). In het recentere verleden heb ik regelmatig kunnen werken met adolescenten (met asperger of jongeren die opnieuw moesten leren spreken na een orthodontische behandeling), volwassenen (stemtherapie, myofunctionele therapie, hyperventilatie enz.) en senioren (dementie, neurologische taalproblemen, slik- of articulatiestoornissen).

HOE KAN IK JE HELPEN?

Na een logopedische evaluatie op maat van jouw vraag (logopedische check-up) leren we je opnieuw spreken in functie van je moeilijkheden en met behulp van je sterktes (een gepersonaliseerd behandelingsproject).

Als je een taalachterstand of -stoornis hebt, als je problemen hebt waardoor je de spieren moet versterken waarmee je spreekt, kauwt en slikt, als je problemen te maken hebben met je ademhaling, kan logopedie die functies vormgeven en je vaardigheden leren ontwikkelen rond taal, communicatie en orale functies.

Ik werk samen met gezinnen, scholen en je medisch team om zo goed mogelijk in te spelen op de doelen van je behandeling.

Mijn aanpak varieert afhankelijk van de leeftijd van mijn patiënten (baby’s, kinderen, adolescenten of volwassenen) en van de manier waarop zij persoonlijk het best leren en het snelst vooruitgaan.

 

METHODE EN VERLOOP VAN DE CONSULTATIES

Voor kinderen duren consultaties 30 minuten en voor oudere patiënten (adolescenten of volwassenen) kunnen de sessies tot 45 minuten in beslag nemen. Tijdens die sessies zullen we steeds op een praktische manier te werk gaan en zal motivatie onze beste vriend zijn!

Mijn doel is om jou de middelen te geven en maximaal te ondersteunen, zodat jij of je kind op jullie eigen ontwikkelingsniveau en op jullie eigen manier vooruitgang kunnen boeken. Als ik mensen opnieuw leer spreken of orale of myofunctionele therapie geef, gebruik ik altijd een functionele aanpak die gebaseerd is op gedrag (ik kies steeds concrete activiteiten op maat van jouw specifieke behoeften en die plaats ik telkens in een context).

Ik werk altijd in samenspraak met gezinnen, scholen en het medisch/paramedisch team. Tijdens de logopedische revalidatie streef ik altijd naar meer autonomie voor mijn patiënten, zodat ik je bondgenoot word en jij zoveel mogelijk alleen kunt werken en je lessen en vooruitgang ook in je dagelijkse leven kunt toepassen.

Ik ben een dynamische logopediste en bijscholing en supervisie zijn voor mij een must. Daarom ben ik momenteel bezig om een extra certificaat te behalen bij OSTEOVOX (een manuele osteopathiebehandeling die geschikt is voor logopedie).

MIJN EXPERTISE

Voor kinderen, adolescenten en volwassenen

  • Begeleiding bij taalontwikkeling of revalidatie na een ongeluk
  • Vroege interventie en ouderbegeleiding
  • Stimulering van de spieren waarmee je spreekt, ademt, slikt en kauwt (spraakachterstand, mondproblemen, myofunctionele stoornissen, stemstoornissen…)
  • Ontwikkeling van verbale en/of non-verbale communicatie en sociale en praktijkgerichte vaardigheden (dysfasie, afasie, autismespectrumstoornissen)
  • Opstelling van een aangepast programma (functionele ABA) en functionele analyse van je gedrag (ontwikkelingsachterstand en autisme met verstandelijke beperking)

Gezondheid door balans


Een afspraak maken ?

Neem direct contact op met onze specialisten.

Ons team