ÆQUILIBRIUM, JOUW MULTIDISCIPLINAIR PARAMEDISCH CENTRUM


Æquilibrium is een paramedisch centrum dat volledig in het teken staat van gezondheid, met multidisciplinaire en professionele verzorging.

In ons centrum werken gezondheids- en sportprofessionals: zowel gediplomeerde paramedici als specialisten met een certificaat van een officieel instituut. Tijdens je eerste afspraak vindt een objectieve evaluatie plaats, om te bepalen welke factoren het meest nadelig zijn voor jouw algemene evenwicht. Daarna staan onze professionals voor je klaar met een preventieve of genezende verzorging op basis van een echte samenwerking. Zo brengen we de verstoorde werking van je lichaam weer in evenwicht.

Als je één disfunctie behandelt, maar de andere uit evenwicht laat, kan dat op korte termijn wel verlichting bieden, maar op lange termijn zullen de ongemakken of de pijn terugkeren.

Het doel van Æquilibrium is om je resultaten te bestendigen.

Onze specialisten

EEN EVENWICHT IN VOORTDURENDE VERANDERING

‘Æquilibrium’ is het Latijnse woord voor ‘evenwicht’. Het is een combinatie van ‘aequus’ (gelijk) en ‘libra’ (weegschaal, gewicht). Het concept beschrijft dus een situatie waarbij de aanwezige krachten gelijk zijn, waarin er geen enkele de andere overstijgt.

Het menselijk lichaam vormt een dynamisch evenwicht dat afhangt van een complex systeem dat enorm geëvolueerd is en verschilt van persoon tot persoon. Ons lichaam houdt zichzelf in stand via homeostase, een proces dat al onze vitale parameters in evenwicht houdt. En om dat te doen, moet het soms dingen compenseren. We leven echter niet in een perfecte wereld en er zijn tal van factoren die – apart of samen, bewust of onbewust – een impact hebben op dat evenwicht.

  • Externe factoren: chronische stress, onevenwichtige voeding, vervuiling, ongeschikte lichamelijke activiteiten, een sedentaire levensstijl, een slechte houding enz.
  • Interne factoren: genetisch, epigenetisch, ziektes, intoleranties, allergieën, leeftijd enz.

 

COMPENSATIE EN AFWIJKINGEN

Als een lichaam wordt aangevallen, zal het een manier zoeken om te blijven werken zonder pijn. Het zal voor een bepaalde tijd proberen om die veranderingen te compenseren. Compensatie is effectief een natuurlijk fenomeen dat voortdurend wordt gestuurd door het zenuw- en hormoonstelsel. Maar hoewel het lichaam van nature gewapend is om te compenseren, kunnen bepaalde aanvallen ons toch echt uit evenwicht brengen:

  • Ofwel meteen na een shock;
  • Ofwel op lange termijn.

Indien een aanval te plots of te intens is, of indien je er te hard op reageert, kan het lichaam die niet meer compenseren. Het zal decompenseren en uit evenwicht raken. In dat stadium zullen er over het algemeen klinische symptomen verschijnen: ongemak, oververmoeidheid, pijn, ziektes, psychologische problemen en/of groeiproblemen. Decompensatie heeft een effect op alle verstoorde lichamelijke functies, en als je er niets aan doet, ontstaat een domino-effect met een kettingreactie aan functionele en psychologische problemen die soms pijn kunnen doen.

ONZE WAARDEN

VERTROUWEN

Æquilibrium leert je om beter naar je lichaam te luisteren en om door te zetten, zodat je je doelen kunt bereiken. Zelfkennis, zelfaanvaarding en in jezelf geloven zijn kernideeën die je helpen om je leven onder controle te krijgen en in alle rust vooruit te gaan.

Wij kiezen ervoor om je op lange termijn te blijven begeleiden, want zelfvertrouwen groeit langzaam en blijft je hele leven lang evolueren. Onze filosofie is dat we een vertrouwensrelatie opbouwen op basis van een oprechte samenwerking met onze patiënten, en multidisciplinair aan de slag gaan om een globale en gepersonaliseerde zorg te verlenen.

“Vertrouw gewoon jezelf, dan zal je weten hoe te leven.”

- Johann Wolfgang von Goethe - Faust

RESPECT

Æquilibrium zet zich in voor wederzijds respect tussen mensen. We luisteren naar je en respecteren je behoeften en die van je lichaam. We beseffen ook dat de mens niet losstaat van de natuur: hij maakt er deel van uit. Ons paramedisch team engageert zich daarom om je lichaam te respecteren en jou meer begrip en respect voor je lichaam bij te brengen.

“We moeten respect hebben voor het korenveld, niet voor het veld zelf, maar omdat het de mens op de been houdt. Op dezelfde manier moeten we respect hebben voor het collectief in al zijn vormen – het vaderland, je familie of eender welke andere groep – niet voor de groep zelf, maar omdat ze een aantal menselijke zielen op de been houdt.”

- Simone Weil – De noodzaak van wortels

KWALITEIT

Æquilibrium zet zich in om kwalitatieve zorg te verlenen met gediplomeerde en ervaren verzorgers. Omdat de kennis over gezondheidzorg voortdurend evolueert, is het noodzakelijk om onze verzorgers te blijven bijscholen en hun niveau constant te verbeteren. Zo kunnen we zo goed mogelijk voor je zorgen.

“Het is een feit dat kwaliteiten, alle kwaliteiten, een constante alertheid vereisen, een ononderbroken kritische mindset. Je verstand en je hart moeten er voortdurend aan blijven werken.”

- Francesco Alberoni – Vie publique et vie privée

ENTHOUSIASME

Æquilibrium ontstond uit een ware passie voor de menselijke gezondheid, en meer specifiek voor de correlatie en de impact van je voeding en je levensstijl op je lichaam. Door onze passie te tonen – en er ons beroep van te maken – wordt het enthousiasme in onze beroepspraktijk vanzelf aangewakkerd, en dat met respect voor jouw eigen ritme.

“Enthousiasme is de basis van alle vooruitgang.”

- Henry Ford

VRIENDELIJKHEID

Om vriendelijk te zijn, moet je openstaan om begrip te tonen en inschikkelijk te zijn tegenover de ander. Door inschikkelijk te zijn, kan je de ander begrijpen, zodat je beter met hem kunt omgaan en een gezonde relatie kunt opbouwen. Vriendelijkheid is ook een kwestie van verantwoordelijkheid en wilskracht.

Tijdens hun traject in onze paramedische praktijk willen we onze patiënten iets positiefs en nuttigs bijbrengen, vanuit een actieve en positieve houding.

“Vrede is niet de afwezigheid van oorlog. Het is een deugd, een mentaliteit, een dispositie voor vriendelijkheid, vertrouwen en rechtvaardigheid.”

- Baruch Spinoza

Bezoek ons ​​centrum

Gezondheid door balans


Een afspraak maken ?

Neem direct contact op met onze specialisten.

Ons team